П Р О Ј Е К Т И
Носиоци и извршиоци пројеката су власници, директори, инжењери из
фирми чланица. Управа кластера учествује у усаглашавању и процени.
 
Јужноафричка Република  и Развојна Заједница Јужне Африке (SADC)
   
 

01) Инкубатор за развој мрежа породичних повртњака око локалних мини погона за топлу прераду

 02) Инкубатор за развој кооперације у производњи мотокултиватора са прикључцима

 03) Инкубатор за развој мрежа породичних фарми пилића око локалних мини кланица и погона за прераду пилећег меса

 04) Инкубатор за развој мрежа породичних фарми крава око локалних мини сабирних млекара и сирана

 05) Инкубатор за развој мрежа породичних фарми житарица око локалних мини млинова и погона за производњу сточне хране

 06) Инкубатор за развој мрежа породичних фарми свиња и говеда око локалних мини кланица и погона за прераду говеђег и свињског меса

 07) Програми за убрзану обуку, школовање и специјализацију локалних кадрова у Јужноафричкој Републици и Србији.

   
  Етиопија
   
 

08) Кооперација у производњи мотокултиватора и прикључака

   
   

Главни метод рада је отварање, вођење и извршавање пројеката као и пружање услуга чланицама кластера. Активности иду од организација сајма до посете чланицама и усаглашавања и процене рада на основу започетих и извршених пројектних задатака у оквиру кластера

Архива