П Р О Ј Е К Т И - А Р Х И В А
Носиоци и извршиоци пројеката су власници, директори, инжењери из
фирми чланица. Управа кластера учествује у усаглашавању и процени.
 

Пројекти у 2010 и 2011:

1. Нова тржишта
1.1 Алжир - Тунис:
  Пројекат је започет 2009 године у сарадњи са СИЕПОМ и амбасадом Србије у Алжиру. Циљ пројекта је дугорочна кооперација у производњи пољопривредних машина, опреме, семена и ремонтовању мотора за тракторе, камионе, грађевинске машине, локомотиве и бродове са локалним партернима и заједнички наступ на тржиште Туниса. У току 2010 године започете су активности на испитивању тржишта и припреми за фазну кооперацију у производњи ИМР трактора, садилица и вадилица кромпира, шпартача за кромпир, рото-фреза и плугова, опреме за производњу сточне хране и млекарство (лактофризи, цистерне, музилице и мини млекаре), семена за поврће, луцерке и осталог крмног биља за исхрану крава, оваца и коза.
1.2 Етиопија :
  Пројекат је започет 2010 године уговором између ИМР и локалног партнера о кооперацији у производњи 15.000 трактора у првих пет година. У 2011 години планиране су активности на проширивању кооперације у производњи прикључних машина, опреме за пољопривреду и семена поврћа и крмног биља.
1.3 Јужноафричка република и САДЦ  (међувладина заједница за развој Јужне Африке) :
  Пројекат је започет 2010 године на иницијативу господина Горана Вујичића, амбасадора Србије у Јужноафричкој републици. Циљ пројекта је:
  • Израда идејног решења организације пољопривредне производње у једној провинцији ЈАР, која би се касније проширила и постала саставни део Стратегије развоја самоодрживог села.
  • Дугорочна кооперација у производњи пољопривредних машина, опреме, семена и ремонтовању мотора за тракторе, камионе, грађевинске машине, локомотиве и бродове.
  • Заједнички наступ и кооперација са локалним партнерима на тржиштима држава САДЦ.
1.4 Руска федерација, Белорусија и Казахстан :
  Пројекат је започет 2006 године са циљем да се створи пословна мрежа произвођача пољопривредних машина, опреме, семена и садница у Србији и Руској Федерације. У току 2008 године пројекат је проширен укључивањем партнера из Белорусије. У 2011 години планирано је проширивање сарадње на нове производе и нове партнере у поменутим државама и испитивање могућности за улазак на тржишта Казахстана, а затим Узбекистана, Туркменистана, Таџикистана и Киргизије.
1.5 Грузија, Јерменија и Азербејџан :
  Пројекат је започет 2010 године извозом берача кукуруза За 2011 годину планирано је проширивање асортимана понуде за Грузију и испитивање могућности за улазак на тржишта Јерменије и Азербејџана.
2. Пројекти иновирања и проширивања производног програма чланица Кластера БИПОМ у 2010-2011 год.:
2.1 Монтажа трактора ИМР – на основу дугогодишње кооперације у Египту иновиран је пројекат прве фазе кооперације за монтажу најмање 1.000 трактора годишње за тржишта Алжира, Етиопије и ЈАР, чија ће реализација започети у 2011 години.
2.2 Комбајн за брање малина и купина – после четири године рада на развоју  комбајна чија ће цена бити прихватљива за већину произвођача малина и купина, прототип је успешно тестиран у Србији у сезони бербе 2010 године (ЕЛЕКТРОНИК из Сопота).
2.3 Берач кукуруза шећерца – развијен на бази искустава са дворедним берачима и представљен на сајму у Новом Саду маја 2010 године (БЕРКО из Мола).
2.4 Комбајн за кукуруз – започет заједнички пројекат МТЗ из Минска и БЕРКА из Мола на развоју шесторедног монтажног комбајна на платформи МТЗ трактора. Тестирање прототипа планирано за сезону бербе кукуруза 2011 године.
2.5 Вадилица кромпира – развијена иновирана варијанта у складу са захтевима алжирског тржишта, на коме ће се испитивани у току 2011 године.
2.6 Садилица кромпира – започет пројекат варијанте за алжирско тржиште, чији ће прототип бити тестиран у другој половини 2011 године (Агромеркур из Аде).
2.7 Тањирача "МОНСТЕР" – развијена 2010 године на бази искустава у Руској Федерацији за тржиште Србије и околних држава (Агромеркур из Аде).
2.8 Припрема полазне основе за пренос технологије и кооперацију у производњи следећих машина са партнерима у Јужноафричкој републици: трактор ИМР, берач кукуруза (БЕРКО-Мол), међуредни култиватор за кукуруз, шећерну репу и кромпир (Агромеркур-Ада), чизел плуг и рото-фреза (ФАП-ливница са надградњом из Пријепоља), преса за балирање (Промашинен-Београд), Млин чекићар (ПОМАК-Жича и Стаалмеестер из ЈАР), итд...
 
2009  
  Пројекти започети у 2009 години:
   
1. Трансфер италијанске технолигије у Србију и кооперација са партнерима у РФ.
   
2. Трансфер српске технолигије и кооперација са партнерима у Белорусији.
   
3. Истраживање могућности извоза на тржишта Пакистана, Алжира и других држава у Северној Африци.
   
4. Развој мреже коопераната у Србији.
   
5. Оснивање секције произвођача млека.
   
2008
 
  У 2008 години је започето више пројеката од којих је део пријављен на конкурс Министарству за економију и регионални развој
   
1.

Пројекат "Кооперација и продаја пољопривредне технике на тржишту Руске Федерације и ЗНД":

Руководство пројекта:   Стојановић Миливој, Директор "Кластера БИПОМ", Београд, Бељић Драган, Специјални саветник за РФ-ЗНДЦеј Алкес, Представник Кластера у РФ,Живковић-Шагримањан Суссана, Сарадник за тржиште Јерменије

   
2.

Пројекат "Операционализација споразума са италијанским удружењем УНАКОМА о сарадњи на преносу технологије и развоју кооперације":

Руководство пројекта:   Стојановић Миливој, Директор "Кластера БИПОМ", Београд,  Врачарић Милица, Директорка "АЛМА МОНС" ДОО, Нови Сад Мрчарица Слободан, Председник НО Кластера – координатор сарадње са Италијом

   

3.

Пројекат "Развој кластера произвођача пољопривредне технике Јужног Балкана, европски регион Преспанског језера: Битољ-Македонија, Козани-Грчка, Корча-Албанија":

Руководство пројекта:   Брдарески Блаже, Директор "AICON-yugoslavia" ДОО,  Београд,  Неделковски Мирче, Председник Управног одбора "Кластера БИПОМ-М", Битола,  Стојановић Миливој, Директор "Кластера БИПОМ", Београд.

   
4.

Пројекти "Припрема техничко-документационе основе за кооперацију са партнерима из Руске Федерације":

Пројектни тим:    Тркуља Јован, Председник Савета за развој и иновације "Кластера БИПОМ"  Петковић Никица, Подпредседник Савета за развој и иновације "Кластера БИПОМ", Београд  Поповић Небојша, Подпредседник Савета за развој "Кластера БИПОМ"-вођа тима за КАТИУ  Печеновић Дејан, члан Савета за развој "Кластера БИПОМ"  Ђурић Здравко, члан Савета за развој "Кластера БИПОМ"  Пешић Зоран, члан Савета за развој "Кластера БИПОМ", власник и директор "Зоотехна" доо, Прокупље   Војиновић Дражан, члан Савета за развој "Кластера БИПОМ", технички директор "ДЕМИ-Хидраулик" ДОО, Свилајнац  Ханак Јожеф, Технички директор "Агромеркур" ДОО, Ада  Пезо Волођа, Копредседник Савета за развој "Кластера БИПОМ", НТ "Лола-Институт", Београд.

 Предмет прве фазе кооперације су следеће машине:

§     РОТО-ФРЕЗА бочна за воћњаке и винограде

§     Сетвоспремачи 4,2 / 4,6 / 5,0 / 5,6 / 9,6 / 12,0 м

§     Шпартачи за кукуруз и шећерну репу  8+4, 12 и 12+6 редова

§     Преса за балирање сена и сламе

§     Сетвоспремач комбинатор 6, 7, 8 и 9 м

§     Сетвоспремач 15 м

§     Прскалица за жито 24 м

 

 
5.

Пројекат радионице:  "Примена КАТИЕ у Кластеру БИПОМ":

Пројектни тим: Божић Александра, власник "ГУМИЛ-ЈУНИОР" СЗТР, Инђија  Тркуља Јован, Председник Савета за развој и иновације "Кластера БИПОМ", Београд  Петковић Никица, Подпредседник Савета за развој и иновације "Кластера БИПОМ", Београд  Пезо Волођа, Копредседник Савета за развој "Кластера БИПОМ", Београд.  Поповић Небојша, Подпредседник Савета за развој "Кластера БИПОМ"-вођа тима за КАТИУ  Печеновић Дејан, члан Савета за развој "Кластера БИПОМ"  Ђурић Здравко, члан Савета за развој "Кластера БИПОМ"  Пешић Зоран, копредседник Савета за развој "Кластера БИПОМ", власник и Директор "Зоотехна" доо, Прокупље  Војиновић Дражан, члан Савета за развој "Кластера БИПОМ", Технички директор "ДЕМИ-Хидраулик" ДОО, Свилајнац 

   
6.

Пројекат радионице: "Заједничке маркетинг стратегије на домаћем тржишту":

Пројектни тим: Божић Александра, власник "ГУМИЛ-ЈУНИОР" СЗТР, Инђија Стојановић Миливој, Директор "Кластера БИПОМ", Београд,  Радосављевић Зоран, Комерцијални директор "ДЕМИ-Хидраулик" ДОО, Свилајнац Златић Милош, Специјалиста за маркетинг, Саветник директора "Кластера БИПОМ"

   
7.

Пројекат: "Заједничка продаја на тржишту Србије":

Пројектни тим: Божић Александра, власник "ГУМИЛ-ЈУНИОР" СЗТР, Инђија Миленковић Радомир, власник "МИНАВ" доо, Београд-Блаце  Келемен Јожеф, сувласник "АГРОМЕРКУР" доо, Ада  Бараковић Лазар, сувласник "АГРИА" доо, Суботица Ђурић Хранислав, власник и директор "ЕМИНД" доо, Ердевик Радосављевић Љубиша, сувласник и директор "ДЕМИ-Хидраулик КО" доо, Свилајнац Симовић Александар, власник "ХЕМТЕКС-ФАК" доо, Београд-Лозница

   
8.

Пројекат "Полазне основе пројектовања стратегије развоја микрорегиона у Србији засноване на повезивању произвођача хране и пољопривредних машина из Србије и Италија":

Пројектни тим: Стојановић Миливој, Директор "Кластера БИПОМ", Београд, Врачарић Милица, Директорка "АЛМА МОНС" ДОО, Нови Сад Весовић Михаило, Потпредседник ПКС, Председник Стратешког савета Кластера БИПОМ Мрчарица Слободан, Председник Надзорног одбора "Кластера БИПОМ", Београд Ковачевић Александар, Консултант, Саветник директора "Кластера БИПОМ"

9.

Пројекат "Реорганизација и проширења Кластера БИПОМ":

Пројектни тим: Стојановић Миливој, Директор "Кластера БИПОМ", Београд, Дамњановић Петар, МЕНТОР, Београд, Саветник директора "Кластера БИПОМ" Мрчарица Слободан, Председник Надзорног одбора "Кластера БИПОМ", Београд, Петковић Никица, Подпредседник Савета за развој и иновације "Кластера БИПОМ", Београд Пезо Волођа, Копредседник Савета за развој "Кластера БИПОМ", Београд.

   
   

Главни метод рада је отварање, вођење и извршавање пројеката као и пружање услуга чланицама кластера. Активности иду од организација сајма до посете чланицама и усаглашавања и процене рада на основу започетих и извршених пројектних задатака у оквиру кластера