П Р О И З В О Д И
 
Пројекти управљања развојем и пословањем великих фарми
 

Пројекти обухватају анализу стања фарме, предлог могућих производних програма, детаљну разраду изабраних програма, примену усвојених технологија, вођење фарме и рад на кључним пословима, обуку локалних кадрова и подршку постојећих или нових власника све док не преузму самостално вођење фарме.

 
Фарме кандидати за пилот пројекте у Јужноафричкој Републици :
Провинција Лимпопо Провинција Мпамаланга Провинција Гаутенг