П Р О И З В О Д И
 
Пројекти кооперације за производњу и сервисирање пољопривредних машина и опреме
 
Чланице "Кластера БИПОМ" су спремне да партнерима пренесу технологију, знање и искуство за кооперацију у производњи трактора, мотокултиватора, прикључних машина и опреме. На основу 50 годишњег искуства у кооперацији за производњу ИМР трактора са египатским и од пре три године етиопским партнерима, кооперација се, у принципу, развија по следећим фазама:

I   фаза:       Монтажа склопова и подсклопова и сервисирање

II  фаза:       Монтажа из делова и завршно фарбање

III фаза:       Производња једноставнијих делова и подсклопова

IV-V фаза:   Производња најмање 50% делова.

Пример могућег брзог освајања локалне производње 21% делова мотокултиватора: