П Р О И З В О Д И
 

Пројекти и технологије за развој одрживих села по концепту "ОД ЊИВЕ ДО ТРПЕЗЕ" :

     
Развој локалне производње семена са кооперантима – породичним повртњацима
     

Институт за повртарство

-Генска банка-

Институт за повртарство

Смедеревска Паланка

Институт за повртарство

-Органско семе-

 

Мреже породичних повртњака и воћњака око локалних мини погона за индустријску и традиционалну прераду поврћа и воћа
     

Повртњак породице Јовановић

ВОЋАР С&М

Фабрика породице Јелић

ЗДРАВЧИЦА, женска задруга

Традиционална прерада

воћа и поврћа
     
Фарма породице Милутиновић Млекара породице Миловановић Фарма породице Божић
     

Фарма породице Богдановић

Параћин

Кланица породице Богдановић

Параћин

ЈОМАПЕКС-фабрика опреме

Нови Сад - Жабаљ

     
Мини погони и фабрике за производњу сточне хране

ПОМАК, Жича

породична фабрика опреме

Јуниор-Комерц, Жича

 фабрика сточне хране

Агропротеин, Војник

породична фабрика сточне хране

     
Плантаже дувана, сушаре и фабрика опреме породице Тубић
ТАБЕКС - Плантажа дувана ТАБЕКС - Плантажа дувана ТАБЕКС – Сушаре