П Р О И З В О Д И
 
Обука, стручно усавршавање и школовање :
- Учење уз практичан рад у инкубаторима за развој повртарства, воћарства, млекарства, сточарства, ратарства, производње и сервисирања трактора, прикључних пољопривредних машина и делова.
- Специјализације за повртарство, воћарство, ратарство, производњу и прераду млека, свиња, пилића, производњу сточне хране на убрзаним шестомесечним семинарима уз практичан рад на фармама и мини фабрикама у својој земљи и у Србији.
- Обука сервисера за ремонтовање мотора, трактора, мотокултиватора и других пољопривредних машина и опреме по програмима и у организацији чланица "Кластера БИПОМ".
- Обука и стручно усавршавање младих стручњака за рад са софтверским производом за инжењерско пројектовање КАТИА (CATIA) на конкретним иновационо-развојним пројектима у тимовима са искусним инжењерима.
- Школовање у средњим и високим школама и факултетима у Србији по редовним и убрзаним програмима, које укључује.