П Р О И З В О Д И
 
Процесна опрема :
Остала опрема за пољопривреду

 

 

Осталa опрема за пољопривреду

 

Цена у €

без ПДВ

31.8

Казан за печење ракије ЛБ 100

 

   од 9.350

41.3

Сушаре на уље за ложење

     од  7.960

41.3

Сушаре на гас

    од 8.230

41.3

Сушаре на угаљ

     од  9.500