П Р О И З В О Д И
 
Процесна опрема :
Опрема за грађевинарство

 

 

Машине за грађевинарство

 

Цена у €

без ПДВ

24.11

Полуаутоматске варилачке машине за арматурне мреже

од    25.000

24.12

Аутоматска варилачка машина за арматурне мреже

од  180.000

24.13

Аутоматска машина за Бинор

од  130.000

24.14

Калибратор К60  и К60 / 8

од    50.000

24.15

Моталица М-1500

од    11.000

24.16

Касета за оребравање ТГ-3

6.500

24.17

Исправљачица ИС-10

од    10.000

24.18

Савијачице  СВ-16 И СВ-22

од      4.000

24.19

Апарати за чеоно заваривање А-12 и А-22

од      2.000

22.31

Дробилица за камен

 

3.500

22.32

Мешалица за бетон

 

1.500

22.33

Линија за производњу машинског малтера М-01

 

од      5.000