П Р О И З В О Д И
 
Процесна опрема :
Опрема за сточарство и сточну храну

 

 

Oпрема за сточарство и сточну храну

 

Цена у €

без ПДВ

304.1

Опрема за фарму  4.000 пилића у турнусу

 8.330

304.1

Опрема за фарму  8.000 пилића у турнусу

 14.500

304.1 Опрема за фарму  12.000 пилића у турнусу

21.115

304.1

Опрема за фарму  71.400 пилића у турнусу

34.370

310.1

Kланица пилића – 4000 дневно у две смене

54.100

15.1

Силажни комбајн ККП-2

7.100

22.1

Круњач кукуруза

650

22.1

Круњач кукуруза са пужним транспортером за уврећавање

850

22.2

Хоризонтална мешалица ХМ01-50

950

22.2

Хоризонтална мешалица ХМ01-100

1.300

22.2

Хоризонтална мешалица ХМ01-200

2.000

22.2

Хоризонтална мешалица ХМ01-300

2.500

22.2

Хоризонтална мешалица ХМ01-500

3.000

22.2

Хоризонтална мешалица ХМ01-1000

5.000

22.2

 Линија за производ. концентрата са хоризонталном мешалицом без претходног дозирања

22.2

7,5 кВт / 200 кг

5.500

22.2

11  кВт / 300 кг

5.800

22.2

11  кВт / 300 кг

6.500

22.2

15  кВт / 300 кг

7.500

 

Линија за производ. сточне хране са хоризонталном мешалицом и претходним дозирањем

22.2

7,5 кВт / 200 кг

8.500

22.2

11  кВт / 300 кг

8.800

22.2

11  кВт / 300 кг

11.500

22.2

15  кВт / 300 кг

13.500

22.3

Вертикална мешалица СМ01-300

1.400

22.3

Вертикална мешалица СМ01-300 са млином на мешалици

1.100

22.3

Вертикална мешалица СМ01-500

1.800

22.3

Вертикална мешалица СМ01-700

2.200

22.3

Вертикална мешалица СМ01-900

2.800

22.4

Млин чекићар (прекрупач) МО 300 кг/час

350

22.4

Млин чекићар (прекурпач) МО 350 кг/час

370

22.4

Млин чекићар (прекурпач) МО 500 кг/час

450

22.4

Млин чекићар (прекурпач) МО 800 кг/час

600

22.4

Млин чекићар (прекурпач) МО 1200 кг/час

850

22.4

Млин чекићар (прекурпач) МО 2000 кг/час

1.100

22.4

Млин чекићар (прекурпач) МО 2500 кг/час

1.400

22.5

Пужни транспортер ПТ01-6 м

850

22.5

Пужни транспортер ПТ01-8 м

 

1.050

22.5

Пужни транспортер ПТ01-9 м

1.150

22.6

Транспортер са ланцем

1.100

22.7

Траснпортер тракасти

1.500

22.8

Прекрупач за млевење детелине

800

22.9

Млин са природним каменом 380 кг

800

22.9

Млин са природним каменом 450 кг

1.000

22.9

Млин са природним каменом 560 кг

1.300

22.9

Млин са природним каменом 720 кг

2.500

22.9

Линија за производњу интегралног брашна ??

5.000

22.10

Покретна пакерица

1.000

22.11

Пакерица за вентил вреће ПВ-01

2.000

22.11

Пакерица за вентил вреће од прохромског нерђајућег челика ПВ-01

3.000

22.12

Систем за уврећавање са електронском вагом

10.000