П Р О И З В О Д И
 
Процесна опрема :
Опрема за млекарство

 

 

Oпрема за млекарство

 

Цена у €

без ПДВ

46.1

Музилице за краве, козе и овце        

  oд    300

46.2

Измузиште за козе 190 Л-4К        

      2.500

38.01

Лактофриз 150 – 1000 лит

oд 1.430

38.02

Пастеризатор – дупликатор 100 – 3.000 лит

oд 2.520

31.4

Танк за пријем млека 3.000 – 20.000 лит

oд 4.851

38.03

Цистерна  за превоз млека 500 – 6.000 лит

од 1.250

31.6

Калуп преса за сир  0,5 – 5,0 кг

од      50

31.7

Мини млекаре капацитета 50 - 300 лит

од 4.027

31.7

Мини млекаре за прављење меког сира капацитета 50-300 лит

од 3.369