П Р О И З В О Д И
 
Пољопривредне машине:
Сејалице и садилице

 

 

СЕЈАЛИЦЕ И САДИЛИЦЕ

 

Цена у €

без ПДВ

12.01

Пнеуматска сејалица

од  2.250

12.02

Житна сејалица

од  4.150

41.1

Садилице са диском, 1 ред

450

41.1

Садилице са диском, 2 реда

од    590

41.1

Садилице са диском, 3 реда

850

41.1

Садилице са диском, 4 реда

од 1.010

41.1

Садилице са диском, 5 реда

1.520

41.1

Садилице са диском, 6 реда

1.780

41.1

Садилице са диском, 7 реда

2.100

56.1-1 Ручна сejaлица, 1 ред 100
56.1-2 Ручна сejaлица, 1 ред за арпаџик 150
56.1-3 Ручна сejaлица 2 реда, 13-70 цм 200
56.1-4 Ручна сejaлица 2 реда, 8 / 10 цм 150
56.2-1 Тракторска механичка сејалица 1 – 4 реда 800