П Р О И З В О Д И
 
Пољопривредне машине:
Обрада земље

 

 

МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА

 

Цена у €

без ПДВ

7.1 Сетвоспремач АГК-1,8 м 700
7.1 Сетвоспремач АГК-2,1 м 760
7.1 Сетвоспремач АГК-2,5 м 850
7.1 Сетвоспремач АГК-2,9 м 950
7.1 Сетвоспремач АГК-3,2 м 1.020

7.1

Сетвоспремач АГК-3,6 м

2.200

7.1

Сетвоспремач АГК-4,2 м

2.710

7.1

Сетвоспремач АГК-4,6 м

2.970

7.1

Сетвоспремач АГК-5,0 м

 

3.400

7.1

Сетвоспремач АГК-5,6 м

3.900

7.1

Сетвоспремач АГК-6,0 м

4.250

7.1

Сетвоспремач АГК-8,0 м

5.600

7.1

Сетвоспремач АГК-8,6 м

5.850

7.1

Сетвоспремач АГК-9,6 м - ношени

6.200

7.1

Сетвоспремач АГК-9,6 м - вучени

6.600

7.1

Сетвоспремач АГК-12.5 м

11.000

7.2

Герминатор АГ-3,5

5.950

7.2

Герминатор АГ-4

6.230

7.2

Герминатор АГ-5

6.780

7.2

Герминатор АГ-6

8.300

7.3 Подривач АГМ ПД-3

850

7.3

Подривач АГМ ПД-5

1.270

7.3

Подривач АГМ ПД-5 са ротором

1.700

7.3

Подривач АГМ ПД-7

1.700

7.3

Подривач АГМ ПД-7 са ротором

2.210

7.3

Подривач АГМ ПД-9 са ротором

7.750

7.4

Шпартач УМК 2

700

7.4

Шпартач УМК 2 са загртачем

820

7.4

Шпартач УМК 4

1.270

7.4

Шпартач УМК 4 склопиви

1.350

7.4

Шпартач УМК 4+2

1.520

7.4

Шпартач УМК 6

1.950

7.4

Шпартач УМК 8+4

5.510

7.4

Шпартач УМК 12-дупли преклоп

7.120

7.4

Шпартач УМК 12-вучени

7.120

7.4

Шпартач УМК 12-вучени са адаптером

за минерало ђубриво

9.280

7.4

Шпартач УМК 12+6

8.140

7.4

Шпартач УМК 12+6 са адаптером за минерало ђубриво 11.110

7.6

Тањирача "МОНСТЕР" 2,6 м 5.700

7.6

Тањирача "МОНСТЕР"   3,0 м 6.800

7.6

Тањирача "МОНСТЕР"   3,4 м 7.700

7.6

Тањирача "МОНСТЕР"   4,0 м 11.000

7.7

Тањирачe вучене 24 диска 3.300

7.7

Тањирачe вучене   28 дискова 3.700
7.7 Тањирачe вучене   32 диска 4.000
7.7 Тањирачe вучене   36 дискова 4.800
7.7 Тањирачe вучене   40 дискова 8.050
7.7 Тањирача вучена - ТОРНАДО 16.500
7.8 Мулти комбинатор 2,5 м 10.600
7.8 Мулти комбинатор    3,1 м 13.500
53.1 Воћарско-виноградарска ротациона фреза

1.800

4.1

Воћарско-виноградарска механичка бочна рото-фреза 2Д-80 см

1.900

4.1

Воћарско-виноградарска механичка бочна рото-фреза 3Д-120 см

2.200

4.1

Воћарско-виноградарска механичка бочна рото-фреза K-210 см

2.800

23.1

Ротациона ситнилица – ФРЕЗА 1,5 м, централна са карданом

1.700

23.1 Ротациона ситнилица – ФРЕЗА 1,5 м, централна са карданом

1.571

23.1

Ротациона ситнилица – ФРЕЗА 1,5 м, бочна са карданом

1.587

23.1

Ротациона ситнилица – ФРЕЗА 1,8 м, централна са карданом

1.673

23.1

Ротациона ситнилица – ФРЕЗА 1,8 м, бочна са караданом

1.702

23.1

Ротациона ситнилица – ФРЕЗА 2,1 м, централна са карданом

1.881

23.1

Ротациона ситнилица – ФРЕЗА 2,1 м, бочна са караданом

1.906

23.1

Ротациона ситнилица – ФРЕЗА 3,6 м, централна са карданом

3.333

23.2

Чизел плуг 1,5  м

1.296

23.2

Чизел плуг  2,1 м

1.376

23.2

Чизел плуг  2,7 м

1.490

23.2

Чизел плуг  3,3 м

1.698

23.2

Чизел плуг  3,9 м

1.918
39.01 Плуг двобразни

910

39.01 Плуг тробразни

1.365