П Р О И З В О Д И
 
Пољопривредне машине:
Нега и заштита биљака

 

 

Машине за негу и заштиту биља

 

Цена у €

без ПДВ

29.6

Водени топ са сталком

166

29.1.1 ПУМПА ДМБ-ФММ СП 250

246

29.1.2 ПУМПА ДМБ-ФММ СЛАП 500

237

29.1.3

ПУМПА ДМБ-ФММ СЛАП 800

710

40.2

Прскалице са гранама  ношене   220 л

од       895

40.2

Прскалице  са  гранама   ношене   330 л

од       990

40.2

Прскалице  са  гранама   ношене   440 л

од    1.110

40.2

Прскалице  са  гранама   ношене   660 л

од    1.365

40.2

Прскалице  са  гранама   ношене   950 л

од    1.620

40.2

Прскалице  са  гранама   ношене 1150 л

од    2.250

40.2

Прскалице са  гранама вучене  1100 л

3.752

40.2

Прскалице  са  гранама  вучене   1500 л

од    4.104

40.2

Прскалице  са  гранама  вучене   2200 л

од    4.640

40.2

Прскалице  са  гранама  вучене   3000 л

oд  11.000

40.2

Прскалице  са  гранама  вучене   4000 л

од  15.900

40.3

Атомизер ношени AJ   220 л

1.344

40.3

Атомизер  ношени  AJ   330 л

1.452

40.3

Атомизер  ношени  AJ   440 л

1.556

40.3

Атомизер  ношени  AJ   660 л

1.640

40.3

Атомизер  ношени  AJ   950 л

2.000

40.3

Атомизер  вучени AJ 1100 л

3.444

40.3

Атомизер   вучени  AJ 1500 л

3.992

40.3

Атомизер   вучени  AJ 2200 л

4.400

40.3

Атомизер   вучени  AJ 1100 л

5.050

40.1

Расипач минералног ђубрива са прохронском лулом 300 кг

500

40.1

Расипач минералног ђубрива са прохронском лулом 400 кг

550

40.1

Расипач минералног ђубрива са прохронском лулом 500 кг

585

40.1

Расипач минералног ђубрива са прохронском лулом 650 кг

650

40.1

Расипач минералног ђубрива са пластичном лулом   300 кг

570

40.1

Расипач минералног ђубрива са пластичном лулом   400 кг

620

40.1

Расипач минералног ђубрива са пластичном лулом   500 кг

935

40.1

Расипач минералног ђубрива са пластичном лулом   650 кг

995

12.3-1

Растурач стајњака 4 Т

4.500

12.3-2

Растурач стајњака 10 Т

20.000