П Р О И З В О Д И
 
Пољопривредне машине:
Трактори и мотокултиватори
Обрада земље
Сејалице и садилице
Нега и заштита биљака
"Зелена линија"
Убирање плодова, тракторске приколице и утоваривачи
   
Процесна опрема :
Опрема за сточарство и сточну храну
Опрема за млекарство
Остала опрема за пољопривреду
Мотори, ремонтовање мотора, ливење и машинска обрада
Опрема за грађевинарство
Остала опрема
   
Храна, семе и саднице :
Семе поврћа
Семе трава
Сточна храна
Поврће и воће – свеже, топла и хладна прерада
   
Технологије, знање и искуство
Сви пројекти базирани су на технологијама, знању и позитивном искуству независних стручњака,  породичних фарми, повртњака, задруга и мини погона за прераду пољопривредних сировина, института за производњу семенског и садног материјала, фабрика и породичних мини погона за производњу и сервисирање трактора, мотокултиватора, прикључних машина и процесне опреме у Србији.
1.

Пројекти и технологије за развој одрживих села по концепту "ОД ЊИВЕ ДО ТРПЕЗЕ"

2. Пројекти управљања развојем и пословањем великих фарми
3. Пројекти кооперације за производњу и сервисирање пољопривредних машина и опреме
4. Обука, стручно усавршавање и школовање
5. Стручна подршка
   

 

 11030 Београд - Србија, Кнеза Вишеслава 70а

 Тел. +381 (0)11 254-21-58, Факс. +381 (0)11 24-44-096

 Електронска пошта: klaster@bipom.org.rs

Интернет адреса : http://www.bipom.org.rs