О нама

"Кластер БИПОМ" је удружење за унапређивање конкурентности произвођача пољопривредних машина које су, 9.5.2005 године у Београду-Србија, основали стручњаци, директори и власници предузећа за производњу пољопривредних машина и опреме. Одмах по оснивању Кластеру су приступила предузећа за производњу пољопривредних машина, факултети за машинство и пољопривреду из Београда, Факултет техничких наука из Новог Сада, "ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ" Висока инжењерска школа струковних студија, Београд – Земун, СШ "Никола Тесла" из Бољевца и "ЛОЛА-Институт" из Београда у чијем Научно-технолошком парку је лоциран развојни центар Кластера. 

"Кластер БИПОМ" основан је уз подршку Привредне коморе Србије, а његов рад финансијски и стручно подржава Министарство за економију и регионални развој.
 
 
   

Визија

Пословна мрежа произвођача изабраног асортимана пољопривредних машина и опреме која конкурентно сервисира локалне купце у Балканско-Црноморском региону.

Мисија     

Реорганизовање произвођача пољопривредних машина из Србије за производњу машина и делова са максимално могућом додатном вредношћу и њихово укључивање у пословну мрежу са партнерима из Руске федерације и Белорусије, а затим и осталих држава Балканско-црноморског региона.  

Главни ресурс "Кластера БИПОМ" је знање и индустријско искуство српских инжењера, стицано током друге половине XX века на усвајању и прилагођавању савремених технологија потребама и могућностима локалних купаца, које је резултирало производњом више од: 900.000 трактора I и II категорије, 450.000 мотокултиватора, сејалица, 41.122 житних комбајна, 30.000 берача кукуруза, 25.000 преса за балирање, 6.000 силажних комбајна, 150.000 косачица, 100.000 скупљача сена, 40.000 музилица за краве, 500.000 тракторских приколица и 1,500.000 других прикључних машина.

Стратешки циљ:

Српска индустрија технолошки мост између западних, првенствено италијанских, руских и белоруских произвођача пољопривредних машина и опреме.  

"Кластер БИПОМ"  - улога и активности:

·   Креирање и спровођење стратегије заједничког наступа на локалним тржиштима балканско-црноморског региона.

·   Успостављање кооперације и пословно-техничке сарадње на иновирању постојећих и развоју нових производа са сродним предузећима у Руској федерацији и Италији, а затим и других земаља балканско-црноморског региона.

·   Подршка заједничким активностима на неговању односа са локалним купцима.

·   Развија и подржава ефикасну комуникацију са окружењем и између удружених предузећа.

·   Ажурно информисање чланова о актуелним трендовима у индустрији пољопривредних машина.

·   Подршка заједничком ланцу снабдевања.

·   Подршка активностима на повећавању продуктивности.

·   Координирање заједничког развоја производа, услуга и технологије.

·   Организовање систематског стручног усавршавања кључних кадрова у удруженим предузећима.

·   Координирање изградње и развоја пословне мреже по концепту САП-Хостинга

·   Подршка активностима на изградњи и унапређивању система стратешког управљања заснованог на методологији Листе усклађених циљева (BSC-Balanced Score Card).

·   Заступање и промоција интереса удружених предузећа у земљи и иностранству.

Анализирање пословног и друштвеног окружење и предлагање одговарајућих мера државним и регионалним институцијама у циљу стварања пословног амбијента који омогућава  унапређивање конкурентности.

Оперативни циљеви "Кластера БИПОМ" до 2015 године:

1.    Повећање учешћа извоза на најмање 65% вредности производње српских произвођача и учешћа на домаћем тржишту на најмање 60%.

2.    Повећање вредности производње српских произвођача на 100.000 € по раднику годишње.

3.    Савез кластера произвођача пољопривредних машина и опреме у Балканско-Црноморскогм региону.

   
Унутрашња организација "Кластера БИПОМ"  
   
   
   

 

 11030 Београд - Србија, Кнеза Вишеслава 70а

 Тел. +381 (0)11 254-21-58, Факс. +381 (0)11 24-44-096

 Електронска пошта: klaster@bipom.org.rs

Интернет адреса : http://www.bipom.org.rs