Скупштину "Кластера БИПОМ" чине личности које имају интерес и доказане способности за унапређивање конкурентности произвођача пољопривредних машина и опреме.

Копредседник-Директор Кластера БИПОМ је надлежан и одговоран за представљање и заступање Удружења у правном промету са трећим лицима, организовање и вођење стручних и административних послова и оперативно вођење свих заједничких пројеката "Кластера БИПОМ".

Миливој Стојановић, оснивач Кластера

 

 11030 Београд - Србија, Кнеза Вишеслава 70а

 Тел. +381 (0)11 254-21-58, 233-33-90     Факс. +381 (0)11 24-44-096

 Електронска пошта: klaster@bipom.org.rs

Интернет адреса : http://www.bipom.org.rs

 

 
 

  
.