Ч Л А Н И Ц Е и ПАРТНЕРИ
Наше чланице су произвођачи пољопривредне механизације а партнери су нам
научне и образовне институције, владине и невладине агенције и службе које
активно помажу у остварењу рада кластера и пројеката у оквиру њега. До података
о чланицама можете доћи и директно преко веза са леве стране странице.
 
Стручњаци
     
Кластер БИПОМ је основала група стручњака и предузетника. Током времена групи су се придружили други стручњаци који су својим ангажовањем и подршком битно допринели стратешком усмеравању и реализацији постављених циљева. Овај тим стручњака учествује у доношењу битних одлука.
 

Миливој Стојановић, Дипл. економиста – Копредседник-директор Кластера БИПОМ (оснивач)

Михаило Весовић, Дипл. инжењер машинства (оснивач)

Никица Петковић (+2014), Струковни инжењер машинства (оснивач)

Бранислав Рајић, Дипл. инжењер машинства (оснивач)

Зоран Пешић, Дипл. инжењер машинства (оснивач)

Петар Дамњановић, Дипл. инжењер организације (оснивач)

Мр Добривој Ћук, Дипл. инжењер машинства (оснивач)

Јован Тркуља,  Дипл. инжењер машинства

Алкес Цеј, Дипл. инжењер – Специјалиста за рад у сеизмичким регионима (Руска Федерација)

Волођа Пезо, Инжењер електротехнике

Слободан Мрчарица, Дипл. правник

Небојша Поповић,  Дипл. инжењер машинства

Мр Ахмед Рахоуал, Дипл. инжењер машинства (Алжир)

Др Милан Здравковић, Дипл. инжењер пољопривреде
     
У реализацији појединих пројеката ангажовани су стручњаци и практичари из појединих области деловања Кластера БИПОМ и они чине кадровску базу пројектних и извођачких тимова у

.