Ч Л А Н И Ц Е и ПАРТНЕРИ
Наше чланице су произвођачи пољопривредне механизације а партнери су нам
научне и образовне институције, владине и невладине агенције и службе које
активно помажу у остварењу рада кластера и пројеката у оквиру њега. До података
о чланицама можете доћи и директно преко веза са леве стране странице.
 
   
 

Стратешки савет:

 
 

Михаило Весовић, Председник, Београд

Милица Врачарић, Нови Сад, Копредседник

Славица Кукољ, Београд, Копредседник

 

 

  Надзорни одбор:
 

Слободан Мрчарица, Дипл. правник, Београд

Душан Косанић, Дипл. економиста, Београд

Слободан Рашета, Дипл. инжењер електротехнике, Београд