Ч Л А Н И Ц Е и ПАРТНЕРИ
Наше чланице су произвођачи пољопривредне механизације а партнери су нам
научне и образовне институције, владине и невладине агенције и службе које
активно помажу у остварењу рада кластера и пројеката у оквиру њега. До података
о чланицама можете доћи и директно преко веза са леве стране странице.
 
 

Секција:  Индустрија - технологије

     
 

Јован Тркуља,  Дипл. инжењер машинства, Председник Савета за развој и иновације, Београд

Др Војкан Лучанин, Копредседник, Београд

Мр Добривој Ћук, Дипл. инжењер машинства, Копредседник, Београд

Никица Петковић (+2014), Струковни инжењер машинства, Копредседник, Београд

Небојша Поповић,  дипл. инжењер машинства, Копредседник, Београд

Др Милан Бућан, Дипл. инжењер машинства, Београд

Мр Ахмед Рахоуал, Дипл. инжењер машинства, Алжир

Зоран Пешић, Дипл. инжењер машинства, Прокупље

Волођа Пезо, Инжењер електротехнике, Београд

Милан Рајковић, Bachelor of business administration, Београд

Марко Марковић, Специјалиста за организацију ремонтовања мотора, Београд

Слободан Рашета, Дипл. инжењер електротехнике, Београд

Милутин Милошевић,  дипл. инжењер машинства, Београд

     
 

Секција: Пољопривреда - технологије

     
 

Др Милан Здравковић, Дипл. инжењер пољопривреде, Копредседник, Смед. Паланка

Мр Драган Бисерчић, Дипл. инжењер пољопривреде, Копредседник

Младен Јелић, Дипл. инжењер пољопривреде, Копредседник

Бора Миловановић, Специјалиста за технологије прераде млека, Копредседник

Топлица Богдановић, Специјалиста за производњу и прераду пилећег меса

Др Анамарија Стојановић, Дипл. инжењер пољопривреде, Директор пројекта агро-инжењеринг

Др Јасмина Здравковић, Дипл. инжењер пољопривреде, Дир.пројекта повртарство, Смед. Паланка

Ненад Стојановић, Дипл. инжењер пољопривреде, Координатор пројекта за сточну храну, Војник

Гордана Ђинић, Дипл. инжењер технологије, Координатор пројекта за хладну прераду воћа и поврћа

Јован Макитан, Дипл. економиста, Координатор пројекта за живинарство, Нови Сад

Рада Јоксимовић, Дипл. економиста, Координатор пројекта за женско задругарство

Марина Гачић, Дипл. инжењер пољопривреде, Шабац, Инструктор за стручну подршку

Јованка Спасојевић, Дипл. Инжењер технологије

Небојша Ђорђевић, Инжењер технологије

Милан Барјактаревић, Дипл. инжењер пољопривреде, Београд

Иван Милутиновић, Студент Пољопривредног факултета, Инструктор за фарме музних крава, Шабац

Иван Божић, Дипл. инжењер пољопривреде, Инструктор за прераду млека Шабац

Милан Божић, Студент Високе пољопривредне школе, Инструктор за фарме музних крава, Шабац

Александар Јовановић, Инструктор за породичне повртњаке, Лозовик