Ч Л А Н И Ц Е и ПАРТНЕРИ
Наше чланице су произвођачи пољопривредне механизације а партнери су нам
научне и образовне институције, владине и невладине агенције и службе које
активно помажу у остварењу рада кластера и пројеката у оквиру њега. До података
о чланицама можете доћи и директно преко веза са леве стране странице.
 
Логистика и наука
     
Машински факултет, Београд www.mas.bg.ac.rs
     

Пољопривредни факултет,

Нови Сад

www.polj.uns.ac.rs
     
Висока пољопривредна школа струковних студија, Шабац www.vpssa.edu.rs
     
Средња пољопривредна школа са домом ученика, Шабац www.sredpoljskola.edu.rs
     
Институт за крмно биље  ДОО, Крушевац www.ikbks.com
     
ЛОЛА-институт ДОО, Београд www.lola-ins.co.rs
     
AICON-yugoslavia ДОО, Београд www.aicon.rs
     
Алма монс ДОО, Нови Сад www.almamons.rs
     
MENTOR МЕНТОР удружење за унапређење и развој пословања, Београд  
     
КВАДРИКОМ ДОО, Београд kvadrikom@gmail.com
     
KULINA CONSULTING doo www.kulina-standardi.com