Ч Л А Н И Ц Е и ПАРТНЕРИ
Наше чланице су произвођачи пољопривредне механизације а партнери су нам
научне и образовне институције, владине и невладине агенције и службе које
активно помажу у остварењу рада кластера и пројеката у оквиру њега. До података
о чланицама можете доћи и директно преко веза са леве стране странице.
 
  Стручњаци
     
  Пољопривредне машине, ремонт и технологије
     
  Опрема и технологије
     
  Храна и технологије
     
  Логистика и наука