"Кластер Бипом" Балканско-црноморска Индустрија ПОљопривредних Mашина
 Удружење за унапређивање конкурентности произвoђача пољопривредних машина
 

 11030 Београд - Србија, Кнеза Вишеслава 70а

Тел. +381 (0)11 254-21-58  Факс. +381 (0)11 24-44-096

Делатност: 9499   Број решења: БУ 753/2010   Матични број: 17602411    ПИБ: 10387260

 Електронска пошта: klaster@bipom.org.rs

Интернет адреса : http://www.bipom.org.rs

 

"Кластер БИПОМ" је удружење стручњака и предузећа за унапређивање конкурентности произвођача пољопривредних машина и процесне опреме регистровано 09.05.2005 године у Београду, Србија.

Визија:

Пословна мрежа за конкурентно сервисирање развоја локалних фармера у регионима Балкана, Африке, Руске Федерације и чланица ЗНД.

Мисија:

Повезивање водећих локалних предузећа, организација и институција у регионалне и глобалну мрежу за развој и подршку породичних фарми око локалних мини погона за прераду пољопривредних сировина и кооперацију у сервисирању и производњи пољопривредних машина и опреме.

 "Кластер БИПОМ" нуди комплетна решења за развој мрежа породичних фарми, мини погона и сервиса : пројекте, пољопривредне машине, опрему, семенски и садни материјал, обуку и подршку агронома, инжењера, мајстора, сервисера и фармера локалним партнерима.

 Области сарадње са партнерима у циљним регионима

1. Систематска и свеобухватна подршка за одрживи развој села по концепту    "Од њиве до трпезе" (3F-From Farm to Fork).

2. Пренос и размена технологија, знања и позитивних искустава за:

    - развој породичних фарми и мини погона за прераду пољопривредних сировина и

    - кооперацију у производњи  пољопривредних машина, опреме, семена и садница.

3. Заједнички развој нових машина, хибрида семенског и садног материјала према потребама и могућностима локалних фармера.

 4. Заједнички наступ на локалним, регионалним и глобалном тржишту.

5. Стварaње услова да млади стручњаци остану у својим државама и раде на пројектима на целој територији пословне мреже у заједничким иновационо-развојним тимовима са искусним стручњацима.

 

 

Активности Кластера у циљним регионима

  -Балканско-црноморски регион

  -Африка

 

   
 
   
 

"Кластер БИПОМ" је место где се практично остварују везе

између приватног и јавног сектора,

између предузeтника, стручњака, научних и владиних установа !